Thông báo

Icon
Error

TIN TỨC MỚI NHẤT
tammat.net
cuiyang07 , 13-01-2019 lúc 12:07:10(UTC)

Nó có những chủng tử nằm rất sâu, có thể nằm trong những kẽ xương sống ở đốt thứ 10, 3, 2 hoặc nó nằm trong tủy sống. Nằm kín ở trong đó. Nhưng chỉ có thiền hơi thở mới đưa mình thấy được cái đó, nó soi, gọi là giải phẫu. Nó soi nó làm xuống , người ta phẫu thuật cái đó ra ngoài
[+1]
ThanhHung , 18-09-2020 lúc 09:54:02(UTC)

Em thấy nhớ tôi hãy trở lại ngay đây, tôi không còn phân biệt buồn, vui nữa đâu”. Tất cả là một nhà là con của Đức Phật. Các bạn tên buồn, vui, giận, hỉ lạc hãy đến tự nhiên và đi như một đấng “ Như Lai”
ThanhHung , 09-09-2020 lúc 03:51:40(UTC)

Trong chân thân nội thức của chữ đó là những điểm sáng vàng trong chữ đó chúng ta phải thực hiện như vậy và phải thấy ngay nơi thức căn thân của chữ Thánh phạn “ [b]CHUẨN ĐỀ[/b]” đó phát ra và phát ra vô số ánh sáng đó. Trong vô số ánh sáng đó ta thấy cảm nhận được từng hạt sáng đó là chư Phật.
[+1]
ThanhHung , 13-09-2020 lúc 10:43:12(UTC)

tiếp tục từ nơi kim khẩu Ngài lại phát ra chữ Úm trong vòng tròn ánh sáng như vòng lửa và có một lực ập tới miệng tôi tâm thân tôi như nổ cháy lên trong sự êm ả lan tỏa trong hư không. Cứ mỗi chữ như vậy là một màu sắc thanh tịnh lan tỏa trong tâm thức tôi để hình thành phép quán.
[+1]
ThanhHung , 07-09-2020 lúc 10:04:43(UTC)

Vô Sắc Giới, Sắc Giới cho nên tầng tư tưởng đạo hạnh đạo trí thông nơi đây phải thật chân thật miên mật trong tỉnh giác. Tiếp theo cũng nơi kim khẩu ngài phát ra một sự phụt ra, tiếng động như không động mỗi khi từ kim khẩu người vang lên và mỗi khi phụt vào miệng khẩu của mình thì sự thanh tịnh không thể nghĩ bàn được
[+1]

Đạo thiền gió thoảng mây bay

Xuân thu vạn dặm dấu giày nào in

BÀI VIẾT CỦA CƯ SĨ THANH HÙNG
Thiền quán trong Mật chú Chuẩn đề
ThanhHung , 15-02-2018 lúc 10:15:01(UTC)
ThanhHung , 12-07-2018 lúc 09:48:16(UTC)
HƯỚNG DẪN NHẬN PHÁP
thienminh7 , 28-07-2020 lúc 09:31:28(UTC)
cuiyang07 , 24-03-2017 lúc 11:02:04(UTC)
thuydo , 05-09-2019 lúc 05:27:58(UTC)
NHẬT KÝ TU HỌC
cuiyang07 , 09-11-2018 lúc 11:11:29(UTC)
chuctinh , 31-07-2020 lúc 07:05:47(UTC)
cuiyang07 , 25-08-2014 lúc 08:57:26(UTC)
cuiyang07 , 09-01-2015 lúc 08:49:03(UTC)